0 vrienden tot nu toe

Wij steunen

Onverdeeld Open – Wij spreken ons uit tegen het coronatoegangsbewijs in al zijn verschijningsvormen. De schade die erdoor wordt veroorzaakt, staat niet in verhouding tot eventuele voordelen voor de volksgezondheid. Dit is het moment om na te denken over de toekomst. De inbreuk op grondrechten is niet noodzakelijk, laat staan proportioneel. Wij willen een onverdeelde samenleving waarin deelname niet afhankelijk is van een gezondheidspas.
Great Barrington Declaration – Als epidemiologen van infectieziekten en volksgezondheidswetenschappers maken we ons grote zorgen over de schadelijke gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid welke worden veroorzaakt door het huidige COVID-19 beleid, en adviseren we een benadering genaamd ‘gerichte bescherming’. Mensen die niet tot de kwetsbare groepen behoren, zouden per direct hun gewone leven weer op moeten kunnen pakken.
Stichting Artsen Covid Collectief – Gezondheid is meer dan het bestrijden en voorkomen van virusinfecties. Daarom dragen wij constructief bij aan verandering. We pleiten voor een risicogestuurd beleid met maatregelen tegen corona met zo min mogelijk nevenschade, waarbij gezondheid wordt gestimuleerd en waarin (keuze)vrijheid voorop staat.

Informeren. Communiceren. Verbinden.