0 vrienden tot nu toe

Meldpunt

Heb jij een lastige of onveilige situatie ervaren met betrekking tot maatregelen? Dat kan zijn op kantoor, tijdens een briefing of op de werkvloer. Of ervaar je fysieke of mentale problemen door het moeten conformeren aan bepaalde voorschriften? Ervaar je dwang of drang vanuit je leidinggevende(n), werkgever of organisatie?

Je kunt dit (anoniem) aan ons melden! 

Het meldpunt van Luchtvaartcollectief verwerkt geen persoonsgegevens en deelt deze niet met werkgevers of instanties.

Informeren. Communiceren. Verbinden.

Vaccinatie-schade?

Heb je een vermoeden van fysieke neveneffecten door vaccineren, doe dan een melding bij officiële instanties. Het Luchtvaartcollectief geeft dan ook geen medische ondersteuning of advies, wel inventariseren we graag (anoniem) hoeveel werknemers mogelijk bijwerkingen ervaren.

Het Luchtvaartcollectief verwerkt hierbij geen persoonsgegevens.

Belangrijk: neem bij (acute) medische zaken áltijd contact op met een dienstdoende arts of zoek passende medische ondersteuning.

Bij levensbedreigende situaties, bel 112.

Bij fysieke of mentale bijwerkingen die gerelateerd zijn aan vaccinatie kun je terecht bij Lareb: 

Bij BPOC kun je bijwerkingen melden die zijn opgetreden na vaccinatie met één van de SARS-CoV-2-vaccins: