0 vrienden tot nu toe

Luchtvaart Covid Collectief

Er is onder luchtvaartpersoneel bezorgdheid over de huidige coronamaatregelen, in zowel de cabine, de cockpit als onder collega’s werkzaam op de grond. Welke gevolgen heeft bijvoorbeeld het wél of niet nemen van een coronavaccin? Ben ik nog wel zeker van mijn baan? Ook kunnen collega’s mentale druk ervaren, bijvoorbeeld om zich te laten testen of herhaaldelijk te injecteren. Velen hebben vragen over het uiteindelijke doel of nut hiervan. De informatievoorziening vanuit de verschillende werkgevers, maar ook in kranten of andere reguliere media, is eenzijdig. Hierdoor ontstaat mogelijk een incompleet beeld. Alleen op basis van volledige informatie is een weloverwogen besluit te nemen, los van maatschappelijke druk.

Op dit moment kunnen medewerkers in de luchtvaart zich verplicht voelen om mee te werken aan opgelegde maatregelen. Een aanzienlijk deel van het luchtvaartpersoneel kan zich om uiteenlopende redenen hierin niet volledig vinden. Veel collega’s voelen een zekere weerstand. Het is juist van levensbelang dat personeel kan werken in een veilige, vertrouwde omgeving. Een omgeving zónder maatschappelijke druk of drang. Een omgeving waar men zorgen kan uiten en juist gehoor vindt bij elkaar: bij collega’s, werkgevers en vakbonden. Het luchtvaartcollectief draagt door te informeren en communiceren bij aan deze vertrouwde werkomgeving. Dit met het oog op zowel de korte als vooral, lange termijn.

Informeren. Communiceren. Verbinden.

Informeren

Informatie is de sleutel

Alleen met volledige informatie is een weloverwogen beslissing te nemen.

Communiceren

Open communicatie

Begrip voor elkaar, gehoor vinden bij elkaar.

Verbinden

Verbinden met elkaar

Niemand staat er alleen voor. Ons doel is gezamenlijk.

Hoe zit het met?

Vaccins

De huidige coronavaccins hebben als primair doel het verminderen en voorkomen van de symptomen van een actieve besmetting met SARS-CoV-2. Vaccins zelf stoppen verspreiding van het virus niet.  

PCR en testen

PCR ofwel een ‘polymerase ketting reactie’, is een laboratoriumtechniek ontwikkeld door Kary Mullis. Deze methode kan van een minuscuul stukje DNA door vermeerdering ervan miljoenen kopieën produceren. 

COVID-19

Covid, de afkorting van ‘corona virus disease’, is de ziekte die veroorzaakt kan worden door een coronavirus met benaming SARS-CoV-2. Dit virus tegenkomen, betekent niet automatisch ziek worden.

SARS-CoV-2

De verspreiding van SARS-CoV-2 verloopt via microscopisch kleine druppeltjes. Vanwege uitstekende ventilatie aan boord van vliegtuigen, komt actieve verspreiding daar statistisch gezien amper voor.

Hoe jij een bijdrage kunt leveren

Onze visie

Het is de visie van Luchtvaart Covid Collectief om uit te gaan van een gemeenschappelijk doel. Allemaal willen we terugkeren naar een leefbare samenleving, een florerende luchtvaart en een werkomgeving waarin menselijke kernwaarden centraal staan. De weg daar naar toe is niet voor alle partijen eenduidig. Het gemeenschappelijk doel is echter wat ons kan verbinden.

Beleid om doelen te bereiken dient gestoeld te zijn op feiten. Als bron van informatie wil het Luchtvaart Covid Collectief constructief bijdragen en zowel geïnteresseerden als belanghebbenden onbevooroordeeld en geleid door een helder ethisch kompas ondersteunen in het maken van keuzes of invoeren van beleid. Prioriteiten zijn:

  • Het beschermen van eigen regie, zelfbeschikkingsrecht en lichamelijke integriteit van luchtvaartpersoneel;
 
  • Het met een coöperatieve werkwijze bewerkstelligen van perspectief op baanbehoud, vrij van dwang of drang;
 
  • Het in perspectief plaatsen, voorkomen en trachten te beëindigen van disproportionele maatregelen voor luchtvaartpersoneel;
 
  • Het verminderen en voorkomen van polarisatie of onderscheid en het nastreven van inclusiviteit. 

Neem contact op

We zijn blij met je belangstelling. Helaas is het niet altijd mogelijk vragen direct persoonlijk te beantwoorden, maar we zullen ons best doen. 

Je suggesties en feedback zijn meer dan welkom!

Sluit je aan