0 vrienden tot nu toe

Beste collega,

De huidige coronacrisis zorgt steeds weer voor vele nieuwe uitdagingen, ook voor KLM. Ik heb kennisgenomen van de nieuwsberichten en communicatie van KLM en het voorgenomen beleid in verband met de eis die bepaalde landen stellen of mogelijk nog gaan invoeren, dat vliegend personeel gevaccineerd dient te zijn. Terecht stelt KLM dat er geen vaccinatieplicht geldt en dat wel of niet vaccineren een afweging van ieder persoonlijk is.

In verband met de operationele planning vraagt KLM mij om via de portal van KHS aan te geven of ik inzetbaar ben voor landen waar nu of in de toekomst een vaccinatieverplichting geldt. Vervolgens zal een reisrestrictie van toepassing zijn, die doorgegeven wordt aan Planning & Assignment. 

Ik heb het volste begrip voor de dilemma’s in het speelveld waarin wij opereren. Tevens benadruk ik dat ik meewerkend en welwillend ben en natuurlijk wil bijdragen aan een zo goed mogelijke operationele planning van KLM. 

Naar mijn overtuiging maakt het oplossen van het operationele vraagstuk een inbreuk op mijn privacyrechten. Indirect weet KLM via de reisrestrictie immers of ik wel of niet volledig gevaccineerd ben. Hoewel reisrestricties ook andere redenen kunnen hebben, is er gelet op het verzoek een evidente samenhang tussen de registratie en de wens van KLM om ongevaccineerde crewleden alleen in te delen op vluchten voor bestemmingen waar geen vaccinatieverplichting geldt. 

Naar mijn overtuiging zijn er andere, minder ingrijpende mogelijkheden om het operationele vraagstuk aan te vliegen. Er wordt nu één algemene lijn voorgesteld, terwijl veel meer maatwerk mogelijk is zonder dat ik medische persoonlijk herleidbare informatie over mijn vaccinatiestatus kenbaar maak. 

Ik ben gezond en volledig fit om mijn functie uit te oefenen.

 

Ik hoop u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met gezonde groet,

 

(naam)

(personeelsnummer)