0 vrienden tot nu toe

Luchtvaart Collectief

Onze visie

Het is de visie van het Luchtvaart Collectief om uit te gaan van een gemeenschappelijk doel. Iedereen wil terugkeren naar een leefbare samenleving, een florerende luchtvaart en een werkomgeving waarin menselijke kernwaarden centraal staan. De weg daar naar toe is niet voor alle partijen eenduidig. Het gemeenschappelijk doel is echter wat ons verbindt.

Beleid om doelen te bereiken dient gestoeld te zijn op feiten. Als bron van informatie wil het Luchtvaart Collectief constructief bijdragen en zowel geïnteresseerden als belanghebbenden onbevooroordeeld en geleid door een helder ethisch kompas ondersteunen in het maken van keuzes of invoeren van beleid.

Prioriteiten zijn:

  • Het beschermen van eigen regie, zelfbeschikkingsrecht en lichamelijke integriteit;
 
  • Het met een coöperatieve werkwijze bewerkstelligen van perspectief op baanbehoud, vrij van dwang of drang;
 
  • Het in perspectief plaatsen, verminderen en trachten te voorkomen van disproportionele maatregelen;
 
  • Het verminderen en voorkomen van polarisatie of onderscheid en het nastreven van inclusiviteit. 

Hoe jij een bijdrage kunt doen

Informeren. Communiceren. Verbinden.